logo-endore

Omdenken: Praat niet over, maar met je kind

“Nu beide ouders zich in staat voelen om in het belang van hun kinderen met elkaar te communiceren of praten, zullen zij periodiek overleg hebben over de kinderen. De kinderen zullen niet aanwezig zijn bij dit overleg. Beide ouders vinden het belangrijk zich daarvoor te blijven inzetten om aan de kinderen duidelijk te laten zien en te laten voelen dat er weer rust en vertrouwen is.”

Bovenstaande tekst zien we meestal in een ouderschapsplan. De gesprekken tussen ouders na scheiding gaan, in afwezigheid van de kinderen, over de kinderen. Voor veel gescheiden ouders een bekend fenomeen. Het periodiek overleg over de kinderen.

Lijdend voorwerp

Wat er vaak misgaat in deze gesprekken, is dat de ouders over het kind praten in plaats van met het kind. Soms lijkt het een wedstrijdje tussen beide ouders wie de meeste verwijten aan het adres van de andere ouder kan maken over de opvoeding, met het kind als lijdend voorwerp. Totaal niet effectief en zeker niet voor het welzijn en geluk van het kind.

Experiment

Ik werd ingeschakeld bij de problematiek van kinderen over hun gescheiden ouders. Ik besloot te gaan experimenteren na met de kinderen te hebben gesproken over wat zij zouden willen. Samen met de kinderen heb ik een gesprek voorbereid. Best spannend want nu evalueerden de kinderen in plaats van de ouders.

Wat mij betreft een actie die helemaal recht doet aan de positie van kinderen (autonomie, competentie, erkenning van wie ze zijn) na de scheiding van hun ouders.

Effect

Het effect van deze omgekeerde aanpak bleek zeer positief te zijn. Het gesprek, in mijn aanwezigheid, verliep voor zowel de kinderen als de ouders erg succesvol. De kinderen durfden eerlijk en open te zeggen wat hen bezighield en waar ze zich zorgen over maakten. Ze spraken naar hun ouders uit dat ze geen controle maar juist vertrouwen nodig hadden. Ze vroegen aan hun ouders eens in de schoenen van hun kinderen te gaan staan. Wat zouden zij dan graag ter sprake willen brengen?

Aan het eind van dit gesprek werd er afgesproken dat het periodiek overleg voortaan met het hele gezin zou plaatsvinden en dat er vooral geluisterd zou worden naar de kinderen, wat hen bezig houdt en hoe het voelt om in 2 huizen te wonen en leven.

Probeer het ook eens

Bij deze dus een oproep aan alle gescheiden ouders die zelf ook ervaren dat het praten over de kinderen minder waardevol is als ze niet weten wat hun kinderen bezighoudt. Geef de kinderen eens de regie. Zie ze als volwaardige gesprekspartners ingeval het over hen gaat en geef ze jullie vertrouwen en het gevoel dat ze prima kinderen zijn. Ik denk dat ze jullie als ouders versteld zullen doen staan.

Houvast en enkele vragen ter voorbereiding voor kinderen en ouders:

  • Wat is het belangrijkste doel van ons gesprek?
  • Hoe gaat het op school (cijfers, motivatie, gevoel etc.)
  • Als je in elkaars schoenen kon staan, wat zou je dan ter sprake willen brengen?
  • Wat hebben jullie kinderen nodig van jullie om zo goed en prettig mogelijk te kunnen functioneren na de scheiding?
  • Laat je stem horen.
  • Vraag aan je ouders of ze met je praten en niet over.

 

 

Familie mediation is een effectief middel om de belangen van de hele familie te behartigen. Daar zet ik mij voor in. Endore staat u bij als echtscheiding mediator in Zwolle en omgeving.

 

Gerelateerde berichten