logo-endore

Mijn werkwijze

Hieronder ziet u de stappen die ik volg in mijn werkwijze

01 | Intake

Intake_endore

U komt bij mij als twee partners. Met een gezamenlijk verleden, maar wellicht een eigen toekomst. Daartussen ligt het heden, met al zijn moeilijkheden en uitdagingen. Conflicten, verschillende belangen, organisatorische zaken, financiële en administratieve kwesties: ze vragen allemaal om een oplossing. Daarom breng ik samen met u zorgvuldig in beeld wat uw situatie is.
Als u voor mij als mediator kiest – dat zal bij de intake duidelijk worden – blijft u altijd eigenaar van uw eigen besluiten. Er zijn tenslotte geen betere beslissingen dan de beslissingen die u zelf neemt en uitvoert; sámen. Bij de intake maken wij de wederzijdse verwachtingen in dat opzicht helder. Ik bespreek hoe ik u van dienst kan zijn en wat ik van alle partijen verwacht (zoals commitment, geheimhouding en inspanningsverplichting om in overleg te blijven).

De afspraken leg ik vast in een overeenkomst. Een gezamenlijk uitgangspunt voor u en mij. Heel verhelderend. En dan is het tijd voor een grondige inventarisatie.

02 | Inventarisatie

Inventarisatie_endore

Wat is de aanleiding dat u bij mij aan tafel zit? Vertel mij uw verhaal. Ik luister, vraag, analyseer, vraag door. Ik inventariseer wat er voorafging aan uw overweging om een punt te zetten achter de relatie. Ik breng de gezins- en financiële situatie in kaart. Ik kijk ook vooruit en inventariseer wat er geregeld moet worden en voor wie. Hierbij geef ik veel aandacht aan uw kinderen (indien van toepassing)!

Als mediator en echtscheidingsspecialist richt ik mij niet op de kille, administratieve uitvoering van een scheidingsprocedure. U verdient meer. Ik leg de basis voor een kwalitatief goede toekomst. Een toekomst zonder onnodige onaangename verrassingen.

In sommige gevallen heeft mijn inventarisatie een bijzonder resultaat. U en ik komen dan tot de conclusie dat u helemaal niet uit elkaar hoeft en wilt. Dat de basis van uw relatie – liefde en vertrouwen –bedolven is onder het stof van conflicten, incidenten en negatief gedrag.

In alle gevallen maak ik een plan van aanpak, dat helder maakt welke stappen u nog scheiden van een nieuwe toekomst.

03 | Plan van Aanpak

Planvanaanpak_Endore

Er moet veel geregeld worden. Ik neem hierin het voortouw met een duidelijk plan van aanpak. Een aanpak waar u beiden achter staat en die een zekere toekomst voor alle betrokkenen waarborgt. Van verschillen maak ik overeenkomsten. Ik doe dat zorgvuldig en compleet. Waar nodig betrek ik er externe specialisten bij. Ervaren professionals zoals ik, die op hun vakgebied snel en adequaat ondersteuning bieden. In het plan van aanpak denk ik onder meer aan:

Emotionele zaken.
Conflictsituaties die door mijn rol als mediator opgelost worden. Kinderen waarvoor een adequaat ouderschapsplan opgesteld wordt. Kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van de scheiding, hulp bij eventuele gedragsproblemen. Partners die snel hulp nodig hebben van een specialist. Alle relevante zaken met betrekking tot uw kinderen en u persoonlijk krijgen aandacht.

Financiële zaken.
Alimentatie, hypotheken, spaartegoeden, testamenten, pensioenen: hoe gaat u er mee om? Ik schep rust en duidelijkheid met een doordacht plan van aanpak.

Vastgoed.
Van taxatie tot verkoop en eventuele toedeling: ik zorg dat het geregeld wordt, in samenwerking met externe, ervaren specialisten.

Zakelijke aspecten.
Als een scheiding consequenties heeft voor een (familie)bedrijf, betrek ik dit in het plan van aanpak. Met een regeling die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de belangen van u én van de onderneming.

Juridische zaken.
Een echtscheiding heeft juridische kanten, zoals het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank en het afhandelen van notariële zaken. Alle aspecten worden door mij opgenomen in het plan van aanpak.

Roerende zaken.
Bezittingen (zoals auto’s en boten), inventaris en andere roerende goederen: ze moeten op waarde geschat en verdeeld worden.

Alle belangrijke afspraken worden vervolgens vastgelegd in het convenant.

04 | Blauwdruk

Blauwdruk_endore


Gezamenlijke afspraken, waaronder het ouderschapsplan, banen de weg naar een nieuwe toekomst. Ik leg ze – op basis van het plan van aanpak – vast in het convenant. Heel concreet, als duidelijke actiepunten. Van wie is wat? Wie doet wat, hoe, waar en wanneer? Zo maken wij overeenkomsten van verschillen.

De handtekening van u en uw (ex-)partner is meer dan een symbool. U gaat de verplichting aan om de afspraken na te komen, in de geruststellende wetenschap dat uw partner dat ook doet. Het convenant is hiervoor een solide, rechtsgeldige basis. Komt het aan op de uitvoering, dan ben ik altijd beschikbaar voor nazorg.

05 | Nazorg

Als u een relatie beëindigt, is dat voor u niet zomaar een moment. Het is een fase. Het einde van een periode, de start van de toekomst. De uitvoering van het plan van aanpak, conform de gezamenlijk gemaakte afspraken in het convenant, kan uitdagingen met zich meebrengen. En daarom blijf ik betrokken bij u. Samen met u en/of uw (ex-)partner kan ik regelmatig de voortgang bespreken, adviezen geven, zaken bijstellen en oplossen. Zijn alle financiële zaken afgewikkeld? Hoe bevalt de omgangsregeling met de kinderen? Hoe gaat het met (het welbevinden van) de kinderen? Hoe ervaren zij de situatie? Zo veelzijdig als het leven is, zo veelzijdig is mijn nazorg. Waar verschillen zijn, is het tijd voor overeenkomsten.,