logo-endore

Voordelen en Nadelen van Mediation

Elke soort bemiddeling bij geschillen heeft voor- en nadelen. Bij mediation is dit ook het geval. De belangrijkste voordelen van mediation zijn:

Voordeel 1: Je hebt zelf invloed op de uitkomst bij mediation

Het belangrijkste uitgangspunt van mediation is dat er gezamenlijk overeenstemming wordt bereikt. Je werkt dus samen toe naar een oplossing en legt dit vast in een overeenkomst. In geval van een gerechtelijk proces geef je de beslissing uit handen. In dat geval beslist een derde partij (de rechter) over de beste oplossing.

Voordeel 2: De kosten van mediation zijn veel lager

De totale kosten van mediation zijn vaak veel lager dan de totale juridische kosten bij een gerechtelijke procedure. Bij een juridische procedure zijn tenminste twee advocaten betrokken. Zij dienen ieder de belangen van hun eigen client. In het geval van een mediation is er één mediator, waarvan de kosten meestal tussen partijen worden gedeeld. Er moet worden opgemerkt dat als het mediationtraject niet succesvol beëindigd wordt, het vaak noodzakelijk is alsnog een gerechtelijke procedure op te starten.

Voordeel 3: Gezamenlijke overeenkomst

Zoals al eerder vermeldt, werkt je bij mediation toe naar een gezamenlijke overeenkomst. Dit zorgt  in veel gevallen voor een veel betere relatie tussen beide ex-partners. Wanneer er kinderen in het spel zijn, is dit voordeel nog groter. Bij een juridisch proces, met ieder een eigen advocaat, kom je automatisch tegenover elkaar te staan. In veel gevallen is de oplossing dan beter voor de ene partij  en is de andere partij minder blij met de oplossing. De kloof tussen beide partijen wordt met een juridisch proces groter, terwijl dit bij mediation juist verkleind wordt. Vooral bij een echtscheiding met kinderen zorgt een mediator voor een prettige situatie voor iedereen.

Voordeel 4: Mediation is informeel

In een gerechtelijke procedure zijn de vormen van communicatie en contacttijden vaak veel formeler. Mediation heeft een informeler karakter. Uiteraard is het belangrijk de hoofdpunten te bespreken en wordt er tevens een overeenkomst gesloten, maar de weg er naartoe is flexibeler. 

Er zijn echter ook enkele nadelen van mediation te benoemen: 

Nadeel 1: Een mediator kan niks afdwingen

Een mediator kan een beslissing niet afdwingen en zal het ook niet proberen. In sommige gevallen komt het voor dat de partijen al veel over het conflict hebben gesproken en een duidelijk standpunt hebben ingenomen. In deze gevallen kan de bemiddeling bij het conflict langer duren. In een gerechtelijke procedure zal er altijd een definitief oordeel zijn en de rechter zal de knoop doorhakken. Bij een gerechtelijke procedure zijn vrijwel nooit beide partijen gelukkig met de gekozen oplossing. 

Nadeel 2: Mediation kost ook tijd en geld

Bemiddeling kost ook tijd (en geld). Als één van beide partij zich niet wil inspannen om een oplossing te bereiken, is er sprake van verspilling van geld en tijd. Vooraf is het soms moeilijk om te bepalen of een andere partij eigenlijk met bemiddeling instemt of dat het gezien wordt als een eerste stap richting een gerechtelijke procedure.

Nadeel 3: Zonder actieve bijdrage geen oplossing

In feite is een mediator een processbegeleider die geen beslissingen kan afdwingen. Van beide partijen wordt dus een actieve en serieuze bijdrage verwacht. Tijdens een gerechtelijk proces kunt u zich volledig richten op uw eigen argumenten om de rechter van uw recht te overtuigen. Bij mediation moet je je tevens inleven in de positie van de andere partij.

Bij de meeste echtscheidingen is mediation de beste oplossing. Beide partijen komen hiermee dichter bij elkaar en zoeken gezamenlijk naar een oplossing. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, zul je veelal gezamenlijk verder moeten. Wanneer je de stap richting een gerechtelijke procedure maakt, komen beide partijen recht tegenover elkaar te staan. Wanneer beide partijen een advocaat in de arm nemen, kan dit effect versterkt worden, doordat iedere advocaat de belangen van zijn of haar client zo goed mogelijk probeert te behartigen. 

Als echtscheiding mediator in Zwolle, begeleid ik gezinnen van A tot Z bij hun echtscheiding. Endore is naast Zwolle ook actief in onder andere Meppel, Hoogeveen, Emmen, Apeldoorn, Kampen, Genemuiden, Hattem, Wapenveld, Heino, Heerde, Epe, Wezep, Rijssen, Ommen, Dalfsen, Elburg en verder.

Gerelateerde berichten